21 Şubat 2012 Salı

İbrahim Tapa arkadaşımızdan bir duyuru..

Değerli arkadaşlar(Yaratıcı Çocuklar Dernegi) nin karikatür yarısması
Okullarda karikatür dersi veren ve okullarla ilgili çalçsmalari olan arkadaslarımızın bilgilerine sunulur
Sartlar ektedir iyi günler.
İbrahim Tapa
********************
Subject: Yarışma Tarihi Erteleme
Sayın ……………………. ,
Yaratıcı Çocuklar Derneği 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı ’23 Nisan’a Merhaba’ etkinliği
16-30 Nisan 2012 tarihleri arasında Trump Tower’da yapılacaktır. Etkinlik kapsamında
plastik sanatlar sergisi, atölye çalışmaları, müzik, drama ve dans gösterilerinin yanı sıra
Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde karikatür yarışması ile öykü yarışmasının ödül törenleri de
gerçekleştirilecektir. Şartnameleri ekte yer alan bu yarışmalara katılmak isteyen okullar
için son başvuru tarihi 13 Mart 2012 Salı günü saat 17:00’ye alınmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Sezen Pişgin
Yaratıcı Çocuklar Derneği
0532 437 94 06
**********************

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ
2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI


1.     Yarışmanın Konusu, ‘İletişim’dir.
2.     Yarışma üç farklı kategoride yapılacaktır;
·        İlköğretim 4–5
·        İlköğretim 6–7-8
·        Lise
3.     Karikatürler için, en küçük A4, en büyük A3 boyutlarında resim kağıdı kullanılacaktır.
4.     Yarışmaya en fazla iki adet karikatür ile katılınabilinir.
5.     Karikatürler, resim kağıdı üzerine, 0,5 numara pilot marka veya benzeri türde bir kalemle çizilecektir. Karikatürler kuru boya kalemi ile renklendirilebilir.
6.     Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin arkasına, aşağıda örneği bulunan etiketin eksiksiz doldurularak yapıştırılması zorunludur.


YÇD 2011-2012, KARİKATÜR YARIŞMASI BİLGİ ETİKETİ
Okul Adı

Öğrencinin Adı, Soyadı

Öğrencinin Sınıfı, Şubesi

Öğrencinin e-mail Adresi

Öğrenci Velisinin Adı, Soyadı

Velinin Telefon Numarası

Velinin e-mail Adresi

Öğretmenin Adı, Soyadı

Öğretmenin Telefon Numarası

Öğretmenin e-mail Adresi


                           
7.     Karikatürlerin son teslim tarihi, 13 Mart 2012 Salı günü saat 17.00’ye kadardır.
8.     Son teslim tarihinden sonra gelen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
9.     Karikatürler, Yaratıcı Çocuklar Derneği adresine teslim edilecektir.
Yeniçarşı Cad. Galatasaray Apt. No:26/3 Galatasaray-Beyoğlu/İSTANBUL
T +90 212 244 91 85 F +90 212 244 91 86 
E info@yaraticicocuklardernegi.org W yaraticicocuklardernegi.org
10. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış, yetişkin müdahalesi içeren karikatürler yarışma dışı kalır.
11. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan karikatürler, gerektiğinde tek tek ya da kitap olarak yayınlanabilir, dernek tanıtımında kullanılabilir.
Karikatürleri yayınlama hakkı 5 yıl süre ile Yaratıcı Çocuklar Derneği’nindir.
12. Yarışmaya karikatür gönderen kişi ve kurumlar yarışma şartnamesini kabul etmiştir. Şartnameye uymayan karikatürler değerlendirmeye alınmaz.
13. Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan çalışmalar “23 Nisan’a Merhaba Etkinliği”nde sergilenecektir.
14. Sergi düzenlenmesi Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin belirlediği sorumlular tarafından yapılacaktır.

 YARIŞMA JÜRİSİ

o        2 Yaratıcı Çocuklar Derneği temsilcisi
o        3 Profesyonel karikatürcüHiç yorum yok: