7 Nisan 2009 Salı

Teşekkürler Gülseren Kayalı hocam

SANAT AKIMLARI: /Arşivimizde bulunsun/

RÖNESANS: YENİDEN DOĞUŞ:
FRA ANGELİCO: 1387? -1455
PAOLO UCCELLO: 1397 -1475
PİERO DELLA FRANÇESKA:1415/20 -1492
LEONARDO DA VİNCİ:1452 -1519
MİCHAELANGELO: 1478 -1564
RAPHAEL: 1483 -1320
ALBRECHT DÜRER: 1471 -1528
PİETER BRUEGEL: 1564 -1638
EL GRECO: 1541 -1614
PARMAGİANİNO: 1503 -1540
PONTORMO: 1494 -1537

BAROK:
PİETER PAUL RUBENS: 1577 -1640
CARAVAGGİO: 1573 -1610
NİCOLAS POUSSİN: 1594 -1665
REMBRANDT: 1609 -1699
DİEGO VELASQUEZ: 1599 -1660
FRANCİSCO DE ZURBARAN: 1598 -1664
JUSEPE DE RİBERA: 1591 -1652
LOUİS LE NAİN: 1593 -1648
MATHİEU LE NAİN: 1607 -1677
JAN VERMEER: 1632 -1675
PİETER DE HOOCH: 1629 -1683
JAN VAN GOYEN: 1596 -1659
JACOP VAN RUYSDAEL: 1628/29 -1682
MEİNDERT HOBBEMA: 1638 -1709

ROMANTİZM
ROMANTİK: ROMANTİK DUYGULARIN AKTARILDIĞI RESİM.
RİCHARD BONNİNGTON: 1802 -1828
JOHN CONSTABLE: 1776 -1837
JEAN GROSS: 1771 -1835
WİLLİAM TURNER: 1775 -1851
WİLLİAM BLAKE: 1757 -1827
THEODORE GERİCAULT: 1791 -1824
EUGENE DELACROİX: 1798 -1863
CASPAR DAVİD FRİEDRİCH: 1774 -1840

REALİZM: GERÇEKÇİLİK:
GUSTAVE COURBET: 1819 -1877
HONERE DAUMİER: 1808 -1879
GUSTAVE COURBET: 1819 -1877
JEAN FRANÇOİS MİLLET: 1814 -1875

EMPRESYONİZM: İZLENİMCİLİK: 19.YÜZYILIN 2.YARISINDA 1860 -1930 ARASI.
EMPRESYON: İZLENİM/İNTİBA, BİR DIŞ ETKENDEN KAYNAKLANAN DUYGU YA DA DUYUM.
EDOUARD MANET: 1832 -1883
CLAUDE MONET: 1840 -1926
ALFRED SİSLEY: 1839 -1899
PİERRE AUGUSTE RENOİR: 1841 -1919
EDGAR DEGAS: 1834 -1917
CAMİLLE PİSARRO: 1930 -1903
PAUL CEZANNE: 1839 -1906

NEOEMPRESYONİZM: YENİ İZLENİMCİLİK: PUANTALİST RESSAMLAR.
PAUL SİGNAC: 1863 -1935
GEORGES SEURAT: 1859 -1891

POSTEMPRESYONİZM: ARD-İZLENİMCİLİK, :
PAUL GAUGUİN: 1848 -1903
VİNCENT VAN GOGH: 1853 -1890
PAUL CEZANNE: 1839 -1906
TOULOUSE LAUTREC: 1864 -1901

SEMBOLİZM:
PAUL GAUGUİN: 1848 -1903
PİERRE BONARD: 1867 -1947
MAURİCE DENİS: 1870 -1943
EDOUARD VUİLLARD: 1868 -1940
FELİX VALLOTTON: 1855 -1925

EKSPRESYONİZM: DIŞAVURUMCULUK:
ERNST LUDWİG KİRCHNER: 1880 -1938
ERİCH HECKEL: 1883 -1970
KARL SCHMİDT ROTTLUFF: 1884 -1976
OTTO MUELLER: 1874 -1935
WASİLLY KANDİNSKY: 1866 -1944
FRANZ MARC: 1880 -1916
GEORGE GROSZ: 1893 -1959
MAX BECKMAN: 1884 -1950
OTTO DİX: 1891 -1969

FOVİZM:
HENRİ MATİSSE: 1869 -1954
GEORGES ROUAULT: 1871 -1958
MAURİCE DE VLAMİNCK: 1876 -1958

KÜBİZM:
PAUL CEZANNE: 1839 -1906
PABLO PİCASSO: 1881 -1973
GEORGE BRAQUE: 1882 -1963

SÜPREMATİZM:
KAZİMİR MALEVİÇ: 1878 -1935


KONSTRÜKTİVİZM:
VLADİMİR TATLİN: 1885 -1953
ANTOİNE PEVSNER: 1886 -1962
NAUM GABO: 1890 -1977

YENİ PLASTİKÇİLİK:
PİET MONDRİAN: 1872 -1944

FÜTÜRİZM:
UMBERTO BOCCİONİ: 1882 -1916
CARLO CARRA: 1881 -1966
GİACOMA BALLA: 1871 -1958

ORFİZM:
ROBERT DELAUNAY: 1885 -1941

DADAİZM: ANTİ-ART:
MARCEL DUCHAMP: 1887 -1968
MAN RAY: 1890 -1976

RAYONİZM:
MİCHAİL LARİONOV: 1881 -1964
NATALİJA GONTSCHAROWA: 1881 -1962

NEOPLASTİZM: YENİ PLASTİK:
PİET MONDRİAN: 1872 -1944

SÜRREALİZM: GERÇEKÜSTÜCÜLÜK:
MAN RAY: 1890 -1976
SALVADOR DALİ: 1904 -1989
PABLO PİCASSO: 1881 -1973
RENE MAGRİTTE: 1898 -1967
JOAN MİRO: 1893 -1983
MARC CHAGALL: 1887 -1885
VLADİMİR KUSH: 1965 -

SOYUT SANAT:
PİET MONDRİAN: 1872 -1944

COBRA GRUBU:

POP ART:

FOTOREALİZM: FOTOGERÇEKÇİLİK:

OPTİK ART:
VİCTOR VASERELY: 1908 -1937

POSTMODERNİZM: PİTTURA COLTA: POSTMODERN BİR HAREKET:
JAMES VALERİO: 1938 -
ERİCH FİSCHL: 1948 -
PETER BLAKE: 1932 -
CARLO MARİA MARİANİ:

BAD PAİNTİNG: KÖTÜ RESİM:

GRAFFİTİ:

İLETİŞİM ESTETİĞİ:

YENİ FOVİZM:

YENİ İMAJ:

AVAND-GARDE ÖTESİ:

ÖZGÜR FİGÜRASYON:

YENİ FİGÜRASYON:

YENİ DIŞAVURUMCULUK:

YENİ GEOMETRİ:

YENİ KİTSCH:
-------------------------------------------------------------------
Bu bilgiler ressam hocamız Gülseren Kayalı hanımefendiden geldi. Öncesi ve sonrası da var, diyor Gülseren hanım.

Hiç yorum yok: