14 Mart 2008 Cuma

28.ULUSLARARASI NASRETTİN HOCA YARIŞMASI

28.Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması

Bir Karikatür, Orijinal Karikatür,Mükemmel Karikatür...

Türk mizahçılarının piri olan Nasreddin Hoca 1208-1285 yılları arasında Akşehir’de yaşamıştır. Medrese tahsili görüp kendini yetiştirmiştir. Tarihi kişiliği üzerine bilgimiz azdır, ama kuşaktan kuşağa üzerine söylenenlerden ve hikayelerden onun bir halk filozofu olduğunu anlıyoruz. Yoğun bir güldürü, o oranda da uyaran ve düşündüren bir yanı vardır Hoca’nın. Halkla o derece bütündür ki, mizah eseri yapmayıp doğrudan doğruya mizahın kendisini yaşamıştır. Toplumsal kişiliği büyük olan Hoca, halk mizahının yaratılmasında çekirdek olmuştur. Öyle ki onun karakteri çerçevesinde yüzyıllardır yeni yeni mizah hikayeleri üretilmiş, Hoca ve onun mizahı bugüne dek canlılığını sürdüregelmiştir.
Karikatürcüler Derneği, mizahın yani gülen düşüncenin ve onun evrensel dili olan karikatürün, barışcıl ve hoşgörülü bir dünyanın kurulması yolunda gülmeyen düşünceye karşı etkin bir silah olduğu inancındadır. Bu amacı göz önünde bulunduran Karikatürcüler Derneği her yıl büyük halk mizah ustası Akşehirli Nasreddin Hoca’nın yaşayan anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması düzenlemektedir.
Koşullar
a) Yarışma bütün dünya karikatürcülerine açıktır.b) Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin yayınlanmış ya da yayınlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.c) Yarışma konusu serbesttir.d) Yarışmaya bir karikatür ile katılınabilir.e) Gönderilecek karikatürlerin boyutları 30 x 40 cm'den büyük olmamalıdır. Karikatürler mutlaka orijinal olmalıdır.f) Katılanlar eserlerinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, ülkesini yazmalıdır. Sanatçılar kısa özgeçmişlerini karikatürlerine eklemelidir.g) Karikatürler en geç 31 Temmuz 2008 tarihine kadar verilen adrese ulaşmış olmalıdır. h) Sonuçlar 11 Ağustos 2008 günü açıklanacaktır.ı) Yarışmaya katılan tüm karikatürler Karikatürcüler Derneği tarafından İstanbul Karikatür ve Mizah Müzesi'nde saklanacaktır.i) Yarışma karikatürleri bir albümde toplanacak,albüme girecek eserler ve sergilenmeye değer görülenler jüri tarafından seçilecektir. Eserleri sergilenenlere ve albümde yayınlananlara yarışma albümü gönderilecektir.j) Yarışma karikatürleri ödül töreni sonrasında İstanbul'da, daha sonra Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon gibi Türkiye'nin büyük kentlerinde sergilenecektir. k) Yarışmaya katılanlar bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Ödüller1-) BüyükÖdül: 3000$2-) BaşarıÖdülleri: 4 adet başarı ödülü 750$3-) ÖzelÖdüller: Çeşitli kuruluşlar›n, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacaklar› özel ödüller. Karikatürcüler Derneği özel ödülleri...
Geniş bilgi....
www.karikaturculerdernegi.org
katılımcılara başarılar dilerim...

Hiç yorum yok: